SWIFT proqram kompleksinin quraşdırılması

Bütün layihələr

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) bank sahəsində ödəniş prosesləri haqqında məlumatın ötürülməsi ilə məşğul olan beynəlxalq bir sistemdir. Bu, bütün dünya maliyyə təşkilatlarına zəruri materialları təhlükəsiz şəkildə aralarında bölüşməyə imkan verir.

SWIFT sistemində iki növ mesaj yerləşir:

  • Sistem və istifadəçilər arasında ötürülən mesajlar
  • Sistem istifadəçilərinə yönəlmiş maliyyə mesajları

Mütəxəssislərimiz banklar və maliyyə təşkilatları üçün həllərin layihələndirilməsi və tətbiqi üzrə çoxillik təcrübəyə malikdirlər. GTSolutions komandası kompleks həllər tətbiq etmək üçün layihələrin həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi bacarıqlara malikdir:

  • Mesaj sisteminin qurulması və həyata keçirilməsi
  • Proseslərin təkmilləşdirilməsi
  • Ödənişlərin həyata keçirilməsində xüsusi vəziyyətlərin həlli

Nəticə: Bu növ ödəniş sisteminin tətbiqi banklararası ödənişlərin real vaxt rejimində aparılmasına, hesablaşmalarda vəsaitlərin itkilərinin aradan qaldırılmasına, bankların balans hesabatının möhkəmləndirilməsinə və likvidliyin daha çevik idarə olunmasına şərait yaratmışdır. Bu, bazar iqtisadiyyatına əsaslanan pul-kredit siyasətinin daha səmərəli aparılması üçün əlverişli şərait yaratdı və banklara bazara daha ciddi nəzarət etmək üçün operativ surətdə düzgün məlumat əldə etməyə imkan verdi.