Pul vəsaitlərinin idarə edilməsi sistemi

Bütün layihələr

Bu sistem pul vəsaitlərinin idarə edilməsi prosedurlarının tam spektrinə rəhbərlik edir və aşağıdakı funksiyaları və imkanları təklif edir:

  • Depozit sistemi
  • Ödəniş sistemi
  • Generasiya
  • Komplektasiya və çatdırılma
  • Qablaşdırma və mühürləmə
  • Obyektin saxlanması üçün xüsusi anbarlarların yaradılması
  • Obyektin yüklənməsi və boşaldılması
  • Yer izləmə
  • Xərclərə nəzarət

CMS sistemi təşkilatlara kassa mərkəzində anbarlar və xüsusi yerlər yaratmağa imkan verir. Hər konteyner hərəkət bazasında izlənir, buna görə də CMS həmişə konteynerin xüsusi olaraq hansı yerdə olduğunu dəqiq bilir.

İzlənən obyekt CMS-də UWIP (başa çatmamış iş) və ya tamamlanmamış istehsal vəziyyətində vahid kimi müəyyən edilir. Realizasiyadan asılı olaraq, UWIP bir bağlama, qutu və ya torba şəklində göstərilə bilər.        

Bu sistem istifadəçiyə pul vəsaitlərinin idarə edilməsinin hər mərhələsində prosesin təhlükəsiz keçməsindən əmin olmaq imkanı verir. CMS operatorların və supervayzerlərin komandalara təyin edilməsini dəstəkləyir, həmçinin kapitalın saxlanması üçün identifikatorların və şifrələrin qeydiyyatını təmin edir.

Konteynerdə olan hər bir UWIP, maliyyə proseslərinin izlənilməsi metodunu asanlaşdırmaq üçün müəyyən bir statusa malikdir. Bitməmiş istehsal vəziyyətindəki vahidlərin statusu onların emal mərhələsindən asılı olaraq dəyişir. Bütün keçidlər yalnız CMS idarəetmə sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.

Ətraflı planlaşdırma sistemi fərdi qaydada depozitlər, kassa orderləri və komplektləşdirmə sifarişləri kimi müştəri sorğularını işləməyə imkan verir. CMS platforması iş qrafikini, sifarişin həyata keçirilməsinin maksimal vaxtını və onun yerinə yetirilmə müddətlərini nəzərə alaraq həyata keçirilən planın tərtib edilməsi üçün mövcud imkanlardan istifadə edir.

Qrafikə əsaslanan sistem mexaniki olaraq avtomatlaşdırılmış anbardan sifarişlərin verilməsi xətlərini təşkil edir və müxtəlif emal və ödəniş şöbələrinə göndərir.

Ödənişlərin emalı üçün bu platforma Mərkəzi Bank və kommersiya bankları arasında gündəlik qarşılıqlı fəaliyyət proseslərinə nəzarət edən konsolidasiya və klirinq sistemləri ilə inteqrasiya olunmuşdur.

Nəticə: Müasir pul vəsaitlərinin idarə edilməsi platforması sadə və əlverişli istifadəçi interfeysi, rahat inteqrasiya nöqtələri, risklərin avtomatlaşdırılmış idarə edilməsi və məlumatların çoxkanallı girişini təklif edir.